تماس با ما

تماس با ما

 

آدرس: ایران، قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری استان قزوین، واحد ۶

کدپستی ۹۱۹۸۴-۳۴۷۱۹  صندوق شماره ۲۵

رایانامه: [email protected]

تلگرام: [email protected]

تلفن: ۳۳۶۵۹۸۵۷ – ۲۸ – ۹۸+

ارسال پیام

قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری قزوین، واحد ۶

۰۲۸-۳۳۶۵۹۸۵۷