تماس با ما

تماس با ما

 

آدرس: ایران، قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری استان قزوین، واحد ۶

کدپستی ۹۱۹۸۴-۳۴۷۱۹  صندوق شماره ۲۵

رایانامه: info@pupiros.ir

تلگرام: ChapkhanehOnline@

تلفن: ۳۳۶۵۹۸۵۷ – ۲۸ – ۹۸+

ارسال پیام

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d5102.586058552313!2d50.04012558065348!3d36.32618005134839!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2967241ad2e3965!2sChapkhaneh+Online!5e0!3m2!1sen!2s!4v1537553502461" width="100%" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری قزوین، واحد ۶

info@pupiros.ir

۰۲۸-۳۳۶۵۹۸۵۷