شابک سرواژه عبارت (شماره استاندارد بین المللی کتاب) می باشد که در سال ۱۹۶۶ در انگلیس پایه گذاری شد و در واقع شناسه بین المللی شناسایی کتاب می باشد.

چرا باید از شابک استفاده کنیم ؟

استفاده از شابک برای ناشران و کتابفروشان مفید است، زیرا آنها تمایل دارند کتابهای خود را بفروشند؛ امروزه بدون بهره گیری از تکنولوژی های جدید سفارش و توزیع کتاب بسیار مشکل است و پیش نیاز استفاده از کامپیوتر برای توزیع و سفارش مکانیزه استفاده از شابک است. بدون استفاده از شابک مشخصات کتاب ها در فهرست های ماشینی وارد نشده و مردم از وجود آنها مطلع نمی شوند و در صورت اطلاع به خاطر دردسرهای سفارش دستی از سفارش آن صرف نظر خواهند کرد.

برای دریافت شابک ابتدا لازم است به عنوان ناشر یا ناشر مولف (خودنشر) در سایت شابک عضو شده و پس از تایید شناسه وارد حساب کاربری خود شوید.

در بخش خدمات وارد گزینه “درخواست و مشاهده شابک” شوید.

در مرحله بعد درخواست شابک دهید.

اطلاعات کتاب را وارد کنید، در این مرحله همچنین می بایست یک فایل با فرمت PDF و شامل شناسنامه اثر، فهرست و سی صفحه اول کتاب فرستاده شود.

سوالات رایج درباره شابک

اینفوگرافی شابک
شابک کتاب