قطع‌های مختلف کتاب برای سهولت و استفاده مناسب در شرایط خاص پدید آمدند، مختصرا اندازه درازا و پهنا کتاب را قطع کتاب می‌نامند.
بطور مثال قطع وزیری به جهت حمل و نقل آسان و کاهش هزینه های چاپ توسط آلدوس مانوتیوس ابداع شد. امروزه نیز رایج ترین و محبوب ترین قطع کتاب وزیری می باشد که ابعاد آن برابر ۱۷×۲۵ سانتیمتر یعنی (تقریبا) برابر اندازه استاندارد کاغذ B5 می باشد. نکته حائز اهمیت این است که ابعاد قطع وزیری عمدتا متغیر و در بازه ۱۳×۲۰ تا ۲۰×۲۶ ذکر می شود و حتی هنگام برش نیز این مقدار اندکی تغییر می کند ولی در چاپ دیجیتال معمولا از ابعاد کاغذ B5 استفاده می کنند. از دیگر قطع های رایج نیز می توان به رقعی و جیبی اشاره کرد. برای آثار هنری و نفیس معمولا از قطع رحلی و خشتی استفاده می گردد ضمن آنکه برای آثار مرتبط با کودک معمولا قطع خشتی مناسب می باشد.قطع های وزیری و رقعی جزو قطع های عمومی هستند و برای انواع موضوعات کاربرد دارند.

انواع قطع های کتاب:

رحلی: ۲۱×۲۹.۷ (اندازه معادل A4)

رقعی استاندارد: ۱۷.۵×۲۵ (اندازه معادل B5)

رقعی غیراستاندارد: ۱۴.۸۵×۲۱ (اندازه معادل A5)

جیبی یا بغلی: ۵×۷

جیبی وزیری: ۱۲.۵×۱۷.۶ (اندازه معادل B6)

جیبی رقعی: ۱۰.۵×۱۴.۸۵ (اندازه معادل A6)

بازوبندی: ۲×۳

حمایلی: ۶×۱۲

پالتویی: ۱۲×۲۰

وزیری: ۱۷.۵×۲۵ (اندازه معادل B5)

سلطانی یا تیموری: ۳۰×۴۰

خشتی بزرگ: ۲۲×۲۲

خشتی کوچک: ۲۰×۲۰

در حال حاضر تنها برای قطع هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند امکان دریافت سفارش از طریق سامانه می باشد، برای سفارش کتاب در قطع خاص با ما تماس بگیرید.