فیپا مخفف فهرست نویسی پیش از انتشار می باشد و در واقع شناسنامه کتاب در کتابخانه ملی است، هر کتاب پیش از دریافت مجوز می بایست در کتابخانه ملی ایران ثبت گردد، فیپا شامل اطلاعات کتاب شناختی مثل نویسنده، عنوان کتاب، ناشر، ویرایش،تعداد جلدها،پیوستها،بها، مترجم و فهرست های تحلیلی کتاب می باشد.
فواید فیپا:

  • یکدستی و هماهنگی فهرست نویسی
  • ایجاد سهولت در فهرست نویسی
  • افزایش سرعت بازیابی منابع در کتابخانه
  • صرفه جویی در منابع
  • اطمینان بالا
  • افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات

فرآیند فیپا معمولا ۳ تا ۶ روز کاری به طول می انجامد، برای اطلاعات بیشتر می توانید مراحل درخواست فیپای الکترونیکی را مشاهده کنید.
پینوشت:
در هر یک از موارد زیر نیاز به فهرست نویسی مجدد است:

۱. تغییر عنوان
۲. تغییر نام مترجم (‌کم یا اضافه شدن )‌
۳. تغییر نام ناشر ( کم یا اضافه شدن)‌
۴. تغییر در سلسله انتشارات یا فروست (‌کم یا اضافه شدن)‌
۵. تغییر تعداد صفحات ( کم یا اضافه شدن )
۶. ویرایش کتاب (چاپ دوم به بعد)‌
۷. تغییر در قطع کتاب