سرانه مطالعه متوسط دو دقیقه برای ایرانیان که به گفته هگل نخستین ملت تاریخ هستند زنگ هشداری با صدایی بس رسا است که آینده جامعه ما را بسیار وخیم توصیف می کند و اگر چاره نیاندیشیم مستغرق این دریای تیره خواهیم گشت و بی شک نباید فراموش کنیم که ملتی بدور از مطالعه، تاریخ را مجددا تجربه خواهد کرد!


سیاست های حاکم بر بازار کتاب و فرآیندهای پیچیده چاپ و نشر از یک سو و مشکلات اقتصادی کشور ازسوی دیگر، نگارش و چاپ کتاب را به مثابه قماری بدل کرد که هر کسی در خود توان زورآزمایی در این عرصه را نمی بیند؛ قیمت بالای کاغذ، عدم چاپ کتاب در تیراژ های پایین، عدم دریافت بازخورد از بازار و خیلی از این موارد باعث شدند که نوشته های بس گرانبهایی در بین دست نوشته ها، در اعماق ذهن ها و یا فایلی در گوشه ای از یک هارد، خاک خورده و در انتظار بد سکتوری شوند تا بدرود حیات بگویند. دیگر مشکل بازار چاپ و نشر عدم تناسب عرضه و تقاضا می باشد، اما به راستی چه راهکاری پیش رو است؟
سالها است که مفهومی به نام چاپ کتاب بر مبنای تقاضا  (Print On Demand Books) شکل گرفته است، در این روش که بعد از ظهور چاپ دیجیتال به وجود آمد چاپ کتاب بر مبنای تقاضای مشتری و در هر تیراژی انجام خواهد شد حتی در یک جلد!
دیگر چاپ هزاران نسخه از یک کتاب و در انتظار بازگشت سرمایه ماندن گزینه عاقلانه ای نیست، در چاپ براساس تقاضا کتاب همواره در انتظار چاپ باقی خواهد ماند، هر زمان که تقاضایی باشد، کتاب چاپ و به دست خواننده خواهد رسید، تصور کنید یک استاد دانشگاه دیگر لازم نیست نیازمند یک ناشر برای سرمایه گذاری باشد، بلکه در آغاز هر ترم تحصیلی می تواند کتاب هایش را در تیراژ دلخواه چاپ و به کتاب فروشی دانشگاه بسپرد تا دانشجویان نیز بتوانند آن را تهیه کنند.
با بکارگیری این روش در صنعت چاپ و نشر دیگر شاهد سر آمدن دوران کتابی نخواهیم بود بلکه هر زمان که تقاضا وجود داشت کتاب هم عرضه خواهد شد.

بیست و نهم بهمن نود و چهار
چاپخانه آنلاین