معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

معماری منظر عنوان: معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران ویرایش علمی: جمال الدین سهیلی ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۳-۴-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال...

هیچستان شبستان

هیچستان شبستان عنوان: هیچستان شبستان مولف: رضا سامه ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۹-۰-۹۶۸۱۷-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردن معرفی کتاب پرسش‌های متداول...

متالورژی ریخته‌گری تحت فشار آلومینیم

متالورژی ریخته‌گری عنوان: متالورژی ریخته‌گری تحت فشار آلومینیم مولف: رضا تقی‌آبادی، مسعود امامی ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۸-۹-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال...

متالورژی ریخته‌گری تحت فشار آلومینیم

متالورژی ریخته‌گری عنوان: متالورژی ریخته‌گری تحت فشار آلومینیم مولف: رضا تقی‌آبادی، مسعود امامی ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۸-۹-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال...

فرهنگ اختصارات در مدیریت

فرهنگ اختصارات در مدیریت عنوان: فرهنگ اختصارات در مدیریت مولف: محمدمهدی مظفری، نیما صابری فرد ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۷-۶-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال...

ضربان زندگی

ضربان زندگی عنوان: ضربان زندگی مولف: امیررضا وکیلی فرد ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۴-۷-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردن معرفی کتاب پرسش‌های متداول...

زبان الگو، سرمشق طراحی

زبان الگو، سرمشق طراحی عنوان: زبان الگو، سرمشق طراحی مولف: رضا سامه ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین شابک: ۵-۰-۹۵۸۳۸-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردن معرفی کتاب...

بیت العتیق

بیت العتیق عنوان: بیت العتیق مولف: جلال صامت تقی زاده ناشر: سپهر آفرین طرح جلد: سعید سرشار شابک: ۳-۲-۹۵۶۲۹-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردندنبال کردن معرفی کتاب پرسش‌های...

مجموعه مقالات همایش آینده پژوهی

مجموعه مقالات همایش آینده‌پژوهی عنوان: مجموعه مقالات همایش آینده پژوهی مولف: حاکم قاسمی، عین‌الله کشاورزترک، عباس کشاورز صفیئی ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین طرح جلد: سعید سرشار شابک: ۹-۴۴-۵۰۲۴-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان    چاپخانه...

لید، معیار ارزیابی معماری پایدار

لید، معیار ارزیابی معماری پایدار عنوان: لید، معیار ارزیابی معماری پایدار مولف: یوسف گرجی‌مهلبانی، زهرا متولی‌الموتی، شهاب گرجی‌مهلبانی ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین طرح جلد: سعید سرشار شابک: ۳-۲-۹۶۸۱۷-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  چاپخانه آنلاین در...