دکتر صادقی، مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از چاپخانه آنلاین بازدید کردند.

اطلاعیه: در حال حاضر به علت حجم سفارشات امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد. رد کردن