تجربه کاربری یا User Experience که به اختصار UX نامیده می‌شود، شامل مجموعه رفتارها، نگرش‌‌ها و احساسات یک کاربر درباره استفاده از یک محصول یا سرویس بخصوص است و دامنه آن تنها محدود به حوزه آی‌تی نبوده و طیف گسترده ای را در بر می گیرد. تجربه کاربری جنبه‌های کاربردی، تجربه شده، موثر  به صورت احساسی، معنادار و ارزش‌مند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، برداشت یک فرد از جنبه‌های مختلف یک سامانه مانند سودمندی، کاربری آسان، امنیت و کارایی نیز در گستره تجربه کاربری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تجربه کاربری همان خاطره‌ای است که با استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس در ذهن کاربر نقش می‌بندد.

 از آن جایی که تجربه کاربری درباره ادراک‌های فردی و تفکراتی در رابطه با سامانه است، می‌تواند تا حدی به عنوان یک امر ذهنی، نظری و درونی در نظر گرفته شود. هم‌چنین تجربه کاربری مفهوم ثابتی نیست، در طول زمان و متناسب با جامعه موردنظر، همراه با تحولات اجتماعی و فرهنگی تغییر می کند، نکته مهم در تجربه کاربری توجه به جامعه هدف، زمان و مکان صحیح است.
مخاطبین این رویداد؛ شرکت‌های نوپا، طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان، مدیران تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت، علاقه‌مندان به فناوری اطلاعات و کلیه کسانی هستند که به کیفیت خدمات یا محصول خود اهمیت می‌هند. چاپخانه آنلاین، حامی معنوی رویداد تجربه کاربری قزوین می باشد.

هشتم خرداد نود و پنج

اطلاعیه: در حال حاضر به علت حجم سفارشات امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد. رد کردن