به هر جلد کتاب مبلغ ۲,۵۰۰ تومان بابت برش، جلد رنگی ۲۵۰ گرمی، سلفون و صحافی چسب گرم افزوده می‌شود. کلیه قیمت ها به تومان و برحسب صفحه می‌باشد.

لیست قیمت چاپخانه آنلاین

قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری قزوین، واحد ۶

info@pupiros.ir

۰۲۸-۳۳۶۵۹۸۵۷